Ogłoszenie o przetargu wraz z zaproszeniem do składania ofert

Odsłony: 2446

Odpowiedzi Zamawiającego na pytania dotyczące Przetargu na:
„Zakup oprogramowania oraz sprzętu informatycznego dla Zespołu Sanatoryjno-Szpitalnego Rehabilitacji Narządu Ruchu "GWAREK" w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Uzdrowiskowej 51”.

  1. Odpowiedzi z dnia 24.06.2019
  2. Odpowiedzi z dnia 01.07.2019
  3. Odpowiedzi z dnia 03.07.2019

KZZG w Polsce informuje, że wydłuża do 10.07.2019r. do godz. 14:00 czas na składnie ofert w przetargu: „Zakup oprogramowania oraz sprzętu informatycznego dla Zespołu Sanatoryjno-Szpitalnego Rehabilitacji Narządu Ruchu "GWAREK" w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Uzdrowiskowej 51”
Równocześnie KZZG w Polsce zmienia warunki Przetargu dotyczące procedury otwarcia ofert i wskazuje, że otwarcie ofert które nastąpi 10.07.2019r. godz.14:30 będzie miało charakter publiczny.
Wszystkie oferty złożone w postępowaniu na dzień otwarcia ofert pozostaną zamknięte w nienaruszonych opakowaniach.


KZZG w Polsce informuje, że wydłuża do 28.06.2019r. do godz. 14:00 czas na składnie ofert w przetargu:
„Zakup oprogramowania oraz sprzętu informatycznego dla Zespołu Sanatoryjno-Szpitalnego Rehabilitacji Narządu Ruchu "GWAREK" w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Uzdrowiskowej 51”


Konfederacja Związków Zawodowych Górnictwa w Polsce, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000122252, NIP 6340016546, Regon 271887496 – w ramach której działa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej – Zespół Sanatoryjno-Szpitalny Rehabilitacji Narządu Ruchu „Gwarek” z siedzibą w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Uzdrowiskowej 51, NIP 634-00-16-546, Regon 271887496-00028, tel. 32 210 73 54, adres e-mail gwarek@gwarek.info, zwana dalej Zamawiającym

ogłasza przetarg i zaprasza do złożenia oferty
na realizację zamówienia pn.:

„Zakup oprogramowania oraz sprzętu informatycznego dla Zespołu Sanatoryjno-Szpitalnego Rehabilitacji Narządu Ruchu "GWAREK" w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Uzdrowiskowej 51”.

SIWZ

Załączniki:

  1. Załączniki nr 1-6;
  2. Załącznik nr 7 – Szczegółowy opis zamówienia.
  3. Załącznik nr 8 – Wzór Umowy
  4. Załącznik nr 3 do Umowy
  5. Załącznik nr 9 - Migracja

Termin składania ofert do 24.06.2019r.