Pobyt stacjonarny

Komercyjna rehabilitacja stacjonarna - przeznaczona jest dla osób - pacjentów, którzy ze względu na stan zdrowia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych.

Pobyt komercyjny nie wymaga skierowania od lekarza.

Pacjent po wstępnej kwalifikacji lekarskiej w dniu przyjęcia zostaje przyjęty na oddział o profilu uzdrowiskowym, ogólnoustrojowym lub o profilu neurologicznym.

Pacjent ma możliwość indywidualnego ustalenia długości (liczba dni) pobytu na leczeniu, nabycia dodatkowych – uzupełniających zabiegów rehabilitacyjnych (ustalanych indywidualnie, za zgodą i pod nadzorem lekarza leczącego).

Posiadamy bazę zabiegową, noclegową i stołówkę w jednym budynku.

W ramach pobytu komercyjnego:

  • oddajemy do dyspozycji gości pokoje jedno- lub dwuosobowe z balkonem, łazienką, i TV,
  • zlecamy średnio 4 rodzaje zabiegów fizjoterapeutycznych dziennie dla każdego pacjenta, według wskazań medycznych związanych z profilem i kategorią stanu zdrowia,
  • świadczymy całodobowy nadzór lekarsko-pielęgniarski,
  • gwarantujemy całodzienne wyżywienie z możliwością wyboru diety,
  • dajemy możliwość udziału w edukacji zdrowotnej.

Uprzejmie informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo odmowy przyjęcia Pacjenta na komercyjną rehabilitację (ambulatoryjna lub stacjonarną) w przypadku przeciwwskazań medycznych stwierdzonych w trakcie wstępnego badania lekarskiego.
Prosimy o zabranie ze sobą: stosowanych stale leków, dokumentacji medycznej, wyników badań, zdjęć RTG, TK, MRI

Cennik

CENA PODSTAWOWA OSOBODNIA KOMERCYJNEGO W ZALEŻNOŚCI OD KATEGORII PACJENTA (bez usług dodatkowych).
Pobyt rozliczany jest w postaci osobodnia.

Pokój Kategoria
I II III
1-osobowy 270*
150**
320*
220**
420*
2-osobowy 170*
100**
220*
170**
320*
Pokój o podwyższonym standardzie 390 zł
Nocleg poprzedzający planowany pobyt w ramach NFZ 100 zł (od osoby)***

* Cena podstawowa osobodnia obejmuje: wstępne badanie lekarskie, 4 rodzaje zabiegów, nadzór pielęgniarski, 3 posiłki, nocleg
** Cena podstawowa osobodnia obejmuje: nadzór medyczny, 3 posiłki, nocleg
*** Cena podstawowa obejmuje : nadzór medyczny, nocleg

INNE USŁUGI MEDYCZNE Nazwa: Czas trwania
(min):
Cena brutto
(zł)
  Badanie lekarskie kwalifikujące – pobyt stacjonarny   50,00
  Konsultacja lekarska specjalistyczna   70,00
  Konsultacja fizjoterapeutyczna   40,00
  Indywidualna opieka pielęgniarsko pielęgnacyjna  w ramach posiadanych rezerw pielęgniarskich 60’ 20,00
  Pomiar ciśnienia tętniczego   5,00
  EKG z opisem   15,00
  Iniekcja dostawowa  wykonana przez specjalistę (cena usługi nie obejmuje ceny leku)   50,00
INNE OPŁATY Nazwa: Czas trwania
(min):
Cena brutto
(zł)
  Obowiązkowa opłata uzdrowiskowa dla kuracjuszy prywatnych i przebywających na leczeniu sanatoryjnym 1 doba
(za każdą rozpoczętą)
2,10
  Wypożyczenie odbiornika TV 1 doba
(za każdą rozpoczętą)
4,00
  Wypożyczenie wentylatora 1 doba
(za każdą rozpoczętą)
10,00
  Wymiana wkładki systemowej w drzwiach do pokoju   50,00
  Wydanie zaświadczenia na życzenie świadczeniobiorcy   20,00

OPIS KATEGORII WRAZ Z PLANOWANYMI CZYNNOŚCIAMI PIELĘGNACYJNYMI

Uprzejmie informujemy, że z przyczyn organizacyjnych zostały wstrzymane do odwołania przyjęcia pacjentów Kategorii III - PACJENT ZALEŻNY

Kategoria I
PACJENT SAMODZIELNY
Kategoria II
OPIEKA OGRANICZONA
Kategoria III
PACJENT ZALEŻNY
-

- Zastosowanie pomocy i udogodnień:
 laska kula 1
 kule 2
 ¾ nóg
 balkonik
 chodzik 2/3 - kołowy
 wózek ręczny/wózek elektryczny
- Pomoc w toalecie ciała/Toaleta częściowa
- Zastosowanie profilaktyki przeciwodleżynowej
- Pomoc w dostarczaniu posiłków
- Podawanie leków własnych pacjenta
- Pomoc w transporcie na zabiegi

- Toaleta całego ciała
- Zmiana bielizny osobistej
- Zmiana pampersów
- Zastosowanie profilaktyki przeciwodleżynowej
- Podawanie basenu/kaczki
- Pomoc w spożywaniu posiłków/ karmienie
- Podawanie leków własnych pacjenta
- Prowadzenie bilansu wodnego - Prowadzenie karty obserwacji…

USŁUGI DODATKOWO PŁATNE NA ŻYCZENIE I WG POTRZEB PACJENTA
(poza usługami świadczonymi w ramach kategorii II i III)

Usługa Jednostka Wycena (zł)
Transport na zabiegi wewnątrz budynku dziennie 50,00
Podawanie leków doustnych dziennie 10,00
Podawanie leków parenteralnie (podskórnie, domięśniowo, dożylnie) jednorazowo 10,00
Pobieranie materiału do badań jednorazowo 10,00
Zmiana cewnika jednorazowo 50,00
Zmiana pampersa z toaletą jednorazowo 20,00
Wymiana worka moczowego jednorazowo 10,00
Wymiana worka stomijnego jednorazowo 10,00
Karmienie dziennie 15,00
Posiłki do pokoju 3 x dziennie dziennie 15,00 (3x5zł)
Pomiar parametru życiowego jednorazowo 5,00
Kąpiel 1x dziennie 40,00
Prowadzenie do toalety dziennie 10,00
Toaleta ran i odleżyn dziennie 35,00
Dodatkowe badanie lekarskie jednorazowo 50,00
Badanie lekarza specjalisty jednorazowo 50,00
Dodatkowe zabiegi fizjoterapeutyczne za zabieg wg cennika
Transport sanitarny na życzenie jednorazowo wg cen przewoźnika
Dodatkowe leki za opakowanie wg cen zakupu
Badania diagnostyczne za badanie wg cennika
Ubieranie/rozbieranie dziennie 15,00
Dodatkowa zmiana pościeli jednorazowo 25,00
Dodatkowa zmiana ręcznika jednorazowo 5,00
Dodatkowa zmiana prześcieradła jednorazowo 5,00

Ośrodek zastrzega sobie prawo zmiany ceny osobodnia i zabiegów.  Obowiązuje cena w okresie pobytu. Ośrodek przyjmuje pacjentów komercyjnych w miarę posiadania wolnych miejsc.