Ogłoszenie o przetargu – sprzęt medyczny

Konfederacja Związków Zawodowych Górnictwa w Polsce, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000122252, NIP 6340016546, Regon 271887496  w ramach której działa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej:

Zespół Sanatoryjno-Szpitalny Rehabilitacji Narządu Ruchu „Gwarek” z siedzibą
w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Uzdrowiskowej 51,

NIP 634-00-16-546, Regon 271887496,

tel. 32 210 73 54, adres e-mail: gwarek@gwarek.info, adres strony internetowej: www.gwarek.info

ogłasza przetarg w trybie art. 70(1) – 7(5) Kodeksu cywilnego

Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest dostawa aparatury medycznej i sprzętu dla ZS-SRNR „Gwarek”. 
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 5a, 5b, 5c, 5d.

DOKUMENTACJA DO POBRANIA:

Skip to content