W ramach dofinansowania ze środków funduszu medycznego w roku 2023 w ZS-SRNR “Gwarek” sfinansowano zadanie polegające na wsparciu rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji.

FUNDUSZ MEDYCZNY SUBFUNDUSZ TERAPEUTYCZNO-INNOWACYJNY 

DOFINANSOWANIE 1 752 999,97 ZŁ 

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 1 752 999,97 ZŁ

DATA PODPISANIA UMOWY : LISTOPAD 2023 ROK

Skip to content