Leczenie stacjonarne

1. Rehabilitacja neurologiczna w warunkach stacjonarnych

Świadczenia rehabilitacji neurologiczne w warunkach stacjonarnych przeznaczone są dla wszystkich pacjentów którzy ze względu na kontynuacje leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru medycznego.

Leczenie na tym oddziale nie obejmuje zabiegów z zakresu balneologii tj. borowiny i solanki.
Rehabilitacja neurologiczna prowadzona jest w ramach wyodrębnionych grup świadczeń:

 • rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji mózgu z chorobami współistniejącymi,
 • rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji mózgu,
 • rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych z chorobami współistniejącymi,
 • rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych,
 • rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji obwodowego układu nerwowego i dystrofie mięśniowe,
 • rehabilitacja neurologiczna przewlekła.

Warunki przyjęcia pacjentów na oddział rehabilitacji neurologicznej (stacjonarnej)

W przypadku rehabilitacji neurologicznej zaburzeń funkcji mózgu, zaburzeń funkcji rdzenia i korzeni nerwowych, zaburzeń obwodowego układu nerwowego i dystrofii mięśniowych oraz rehabilitacji przewlekłej (pod warunkiem że chorzy są już po przebytej rehabilitacji w wyżej wymienionych grupach i wymagają kontynuacji rehabilitacji w warunkach stacjonarnych):

przyjęcie odbywa się na podstawie:

– skierowania z oddziału lub kliniki

 • anestezjologii i intensywnej terapii,
 • neurologii,
 • neurochirurgii,
 • chirurgii ogólnej,
 • ortopedii i traumatologii,
 • chorób zakaźnych.

– skierowania z poradni specjalistycznej:

 • rehabilitacyjnej,
 • neurologicznej,
 • neurochirurgicznej,
 • chirurgii ogólnej,
 • urazowo-ortopedycznej.

2. Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych

Świadczenia przeznaczone dla pacjentów, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru pielęgniarskiego. Świadczenia są skierowane w szczególności do pacjentów po:

 • urazach,
 • zabiegach operacyjnych,
 • zaostrzeniach chorób przewlekłych,

którzy jednocześnie wymagają innych działań terapeutycznych, edukacyjnych, profilaktycznych i diagnostycznych.

Pacjenci są przyjmowani na podstawie skierowania, z dołączoną aktualną dokumentacją medyczną lub kopią, potwierdzającą rozpoznanie. Lekarze, którzy mogą kierować pacjenta do tego rodzaju leczenia to lekarze oddziałów:

 • urazowo-ortopedycznych,
 • chirurgicznych,
 • neurochirurgicznych,
 • neurologicznych,
 • reumatologicznych,
 • chorób wewnętrznych,
 • onkologicznych,
 • ginekologicznych,
 • urologicznych.

W przypadku zaostrzenia chorób przewlekłych pacjenci mogą być kierowani na rehabilitację przez lekarza poradni:

 • rehabilitacyjnej,
 • urazowo-ortopedycznej,
 • neurologicznej,
 • reumatologicznej.

Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej wynosi od 2 do 6 tygodni. Leczenie na tym oddziale nie obejmuje zabiegów z zakresu balneologii tj. borowiny i solanki.

Skip to content