Prawa Pacjenta

Pacjent ma prawo do:

 • świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej,
 • informacji o swoim stanie zdrowia,
 • zachowania w tajemnicy, przez osoby udzielające świadczeń zdrowotnych, informacji związanych z pacjentem, w szczególności z jego stanem zdrowia,
 • wyrażenia zgody albo odmowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych,
 • zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych,
 • poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych,
 • dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych,
 • zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza,
 • poszanowania życia prywatnego i rodzinnego,
 • opieki duszpasterskiej,
 • przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

W razie pytań, prosimy o kontakt z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta:
ul. Młynarska 46, 01-171Warszawa,
www.bpp.gov.pl
Bezpłatna infolinia 800 190 590 czynna pn.-pt.: 9:00-21:00
Prawa pacjenta oraz zasady funkcjonowania Rzecznika Praw Pacjenta wynikają z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Skip to content