REJESTRACJA  SKIEROWANIA

 Skierowanie można zarejestrować od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00:

  • osobiście
  • telefonicznie pod nr telefonu 32 210 73 70, 32 210 73 54, 607 956 993
  • mailowo na adres : recepcja@gwarek.info

Do zarejestrowania skierowanie potrzebny jest nr PESEL oraz kod dostępu wystawionego e-skierowania.

Wraz ze skierowaniem Pacjent ma obowiązek dostarczyć również kserokopię aktualnej dokumentacji medycznej dotyczącej jednostki chorobowej ujętej na skierowaniu, czyli wyniki badań MRI, TK, RTG, wypisy pobytów szpitalnych, historia choroby itd.

W przypadku awarii systemu P1 lekarz kierujący ma prawo wystawić skierowanie w tzw. formie papierowej, bez kodu dostępu, co powinien poświadczyć na skierowaniu odpowiednią adnotacją oraz swoją pieczątka i podpisem.

Skip to content