Leczenie uzdrowiskowe

Leczenie uzdrowiskowe w formie:

  • szpitala uzdrowiskowego dla dorosłych: 21-dniowe, bezpłatne, w ramach czasowej niezdolności do pracy,
  • sanatorium uzdrowiskowego dla dorosłych w formie rehabilitacji uzdrowiskowej: 21-dniowe, w ramach urlopu, z częściową odpłatnością ubezpieczonego za wyżywienie i zakwaterowanie.

W ramach ww. świadczeń pacjent ponosi koszty związane z:

  • przejazdem na leczenie uzdrowiskowe i z powrotem z leczenia uzdrowiskowego,
  • częściową odpłatnością za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatorium uzdrowiskowym – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego z późniejszymi zmianami,
  • opłatą uzdrowiskową – uchwała nr XLV/294/2022 z 22.11.2022 r. rady Gminy Goczałkowice Zdrój – koszt 3,00 zł za każdą rozpoczętą dobę. Płatne w dniu przyjazdu.

Skip to content