Podstawowe informacje

Pacjent w wyznaczonym terminie zgłasza się do Rejestracji mieszczącej się na parterze  Sanatorium „Gwarek” – wejście „B”.

Po wstępnej weryfikacji, Pacjent otrzymuje numer w kolejce do przyjęcia oraz formularze do wypełnienia (jeśli istnieje taka możliwość to można odpowiednio wcześniej je pobrać wydrukować i wypełnić ).

Prosimy, aby Pacjent zabrał ze sobą dowód osobisty, okulary jeśli są konieczne do wypełnienia formularzy oraz długopis.

Prosimy, aby Pacjent miał przygotowany wcześniej spis wszystkich zażywanych leków i ich dawkowanie, który przekazuje pielęgniarce przy przyjęciu.

W dniu przyjazdu Pacjent zażywa leki  jak co dzień.

Prosimy, aby osoba towarzysząca pozostała z Pacjentem do momentu zakwaterowania w pokoju.

Zestaw formularzy niezbędnych przy przyjęciu

Skip to content