Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Zespole Sanatoryjno-Szpitalnym Rehabilitacji Narządu Ruchu „Gwarek”


Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO informuję, że Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Zespół Sanatoryjno-Szpitalny Rehabilitacji Narządu Ruchu „Gwarek” z siedzibą w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Uzdrowiskowej 51, zwany dalej: „Administratorem”. Może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: iod@gwarek.info lub telefonując pod numer: 32 210 73 54. Można również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres: Zespół Sanatoryjno- Szpitalny Rehabilitacji Narządu Ruchu „Gwarek”, ul. Uzdrowiskowa 51, 43-230 Goczałkowice- Zdrój.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. b RODO w celu realizacji korespondencji e-mailowej.
Pani/Pana dane przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji świadczeń związanych z tą korespondencją (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. b RODO).
Przysługuje Pani/Panu:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  • prawo do usunięcia danych,
  • ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Ewentualny sprzeciw wobec przetwarzania danych spowoduje niemożność prowadzenia korespondencji e-mailowej. W takim przypadku możliwa będzie korespondencja tradycyjna lub kontakt osobisty.


Skip to content