Ogłoszenie o brakowaniu dokumentacji.

Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej bez możliwości odtworzenia danych osobowych.

Uprzejmie informujemy, że planowane jest brakowanie indywidualnej, wewnętrznej dokumentacji medycznej pacjentów leczonych w :
– Zespole Sanatoryjno-Szpitalnym Rehabilitacji Narządu „Gwarek” w Goczałkowicach Zdroju, ul. Uzdrowiskowa 51, 43-230 Goczałkowice-Zdrój w 2001 roku.
Osoby zainteresowane odbiorem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, osoba upoważniona przez pacjenta lub osoba bliska na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, będą mogły odebrać wymienioną dokumentację po uprzednim złożeniu wniosku do dnia 31.08.2023 r. w Zespole Sanatoryjno-Szpitalnym Rehabilitacji Narządu Ruchu „Gwarek” od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30-14:00.

W siedzibie Szpitala oraz na stronie internetowej www.gwarek.info dostępny jest wzór wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej.
Po wyżej wymienionym terminie dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującą procedurą zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia).

Podstawa prawna: art.29 ust.2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1876)

Skip to content