Ogłoszenie o przetargu – urządzenia robotyczne

Ogłoszenie o przetargu w trybie art. 70¹ – 70 Kodeksu cywilnego pt:


 
Doposażenie ZSSRNR ”Gwarek” polegające na zakupie urządzeń robotycznych przeznaczonych do rehabilitacji pacjentów w zakresie rehabilitacji neurologicznej zaburzeń funkcji mózgu, rdzenia kręgowego i korzeni nerwowych oraz rehabilitacji ogólnoustrojowej narządu ruchu po leczeniu operacyjnym.

Zakup finansowany z dotacji celowej Ministerstwa Zdrowia ze środków subfunduszu terapeutyczno – innowacyjnego z Funduszu Medycznego

Skip to content